Celkem osm písňových recitálů v sezoně 2023/2024 přispěje k obohacení repertoáru Opery Národního divadla. Dopolední koncerty na jevišti Stavovského divadla budou dramaturgicky vycházet nejen z Roku české hudby, ale na scéně zazní postupně i díla Richarda Wagnera, Carla Marii von Webera, Franze Liszta, Františka Škroupa, Ladislava Dusíka, Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Vítězslava Nováka, Pavla Haase a mnohých dalších.

První koncert  – první písňový recitál se konal v sobotu 23. září v neobvyklém improvizovaném prostoru jeviště Stavovského divadla, které vytvořilo  relativně příjemné prostředí pro intimní prožití přednášených skladeb. Součástí matiné byl fundovaný dramaturgický úvod dramaturga ND Praha Beno Blachuta, kterého doplňoval svým slovem Zdeněk Klauda (rovněž spolutvůrce projektu), který ovšem zásadním způsobem do programu přispěl jako klavírní doprovazeč umělců.

První písňový recitál byl věnován třem skladatelům – Richardu Wagnerovi, Bedřichu Smetanovi a Františku Škroupovi.  Jestliže o velikosti prvních dvou skladatelů není pochyb, tvorba F. Škroupa docela zmizela z našich jevišť a koncertních pódií a jeho jméno bývá už jen spojováno s autorstvím české hymny.  Dramaturgie koncertu se snažila tento fakt vynahradit zařazením Smyčcového kvartetu č.  F Dur, op. 24 v podání mladých umělců Ševčík kvartetu, jejichž zanícenost při hře se přenesla i na diváky, nicméně prostor, který měl smyčcový kvartet v rámci celého písňového matiné, byl možná až příliš velký. PRVNÍ PÍSNĚ Bedřicha Smetany (skládané na německý text) předvedli člen opery ND Praha Martin Šrejma a talentovaná studentka HAMU Tereza Papoušková. Šrejma ukázal mimořádnou dispozici pro intimní přednes Smetanových skladeb, ale jeho němčina postrádala větší výrazovost a důkladnější práci s textem. Že se tenorista však dokáže ponořit do hloubky textu a vzorově jej přednést, vzápětí ukázal při zpěvu Smetanových Večerních písní na slova Vítězslava Hálka. Hned bylo znát, že čeština je Šrejmově interpretaci výrazně svědčí, jako jazyk, který má hluboko zažitý a dokáže s ním obratně zacházet. Charismatická Tereza Papoušková má velký potenciál pro operní jeviště i pro koncertní pódium, což ukázala při zpěvu písní Schmerz der Trennung a Liebesfrühling B. Smetany. Každou píseň pojala jako vzrušující napínavý příběh plný odstínů a emocí a tím si zasloužila respekt publika. Zlatý hřeb poledního matiné představovala členka drážďanské Sempopery mezzosopranistka Štěpánka Pučálková. Pučálková velmi niterným způsobem předvedla divácky oblíbený Wagnerův cyklus Pět písní na slova Mathildy Wesendonckové. Velkou devízou její prezentace byla skvostná němčina, kterou nejen zpívala, ale pracovala s každým slovem, jemuž uměla dát vždy specifický obsah a barvu. Za kvalitou jejího výkonu zřejmě stojí pečlivá práce s korepetitorem a také hlubší obeznámení se s variacemi výkladu této skladby, která na rozdíl od našich zeměpisných šířek má v Německu velmi bohatou interpretační tradici. Již zmíněný Zdeněk Klauda mimořádně citlivým způsobem doprovázel všechny zpívající účinkující, k nejdokonalejšímu spojení mezi zpěvem a klavírem došlo při interpretaci Večerních písní a právě Wagnerova cyklu. Pozitivním faktem byla pro posluchače i možnost sledovat český překlad německých písní, promítaný na plátno za účinkujícími.

Na dalším písňovém recitálu (II), který se bude konat už 7. října 2023 zazní v podání Kateřiny Kněžíkové, Daniela Matouška a Miloše Horáka Irské, Velšské a Skotské písně L. van Beethovena, sklady C. M. von Webera a písně Franze Liszta.

Národní divadlo Praha, Písňový recitál I – Stavovské divadlo 23.9.2023

Ševčík kvartet © S.Gherciu
Zleva: Š.Pučálková, M.Šrejma, T.Papoušková a Z. Klauda © S.Gherciu