Poděkování tvůrců a spolupracovníků našeho portálu OperaJournal.cz patří vzácné paní NADĚŽDĚ PABOUČKOVÉ, která po těžké nemoci na sklonku loňského roku zemřela. Paní Paboučková byla nejen pravidelnou čtenářkou našich webových stránek, ale aktivně se podílela na jejich tvorbě jako konzultantka a korektorka příspěvků našich autorů.

Naďa Paboučková byla velkou milovnicí divadla a opery, sama se železnou pravidelností navštěvovala premiéry plzeňského Divadla J. K. Tyla a koncerty Plzeňské filharmonie, ale zajímala se i o operní dění ve světě, za kterým i často vyjížděla. Její přehled o světové opeře byl opravdu impozantní a byl jistě dán vedle její lásky k divadlu také neopominutelným jazykovým vzděláním. Po řadu desetiletí platila v Plzni za vyhledávanou lektorku, tlumočnici a překladatelku německého jazyka, plynně se domluvila i anglicky. Její mimořádné jazykové průpravy pravidelně využíval i operní soubor DJKT Plzeň, pro který vytvářela titulky pro německé návštěvníky operních představení. V roce 2015 dokonce ztělesnila němou roli v inscenaci opery Nikolaje Rimského-Korsakova Mozart a Salieri v režii Tomáše Ondřeje Pilaře.

Paní Paboučková velmi ctila umění polského tenoristy Piotra Bezcaly, Jonase Kaufmanna, Ludovica Téziera, Ildara Abdrazakova či sopranistek Sondry Radvanovsky, Sonyi Yonchevy nebo Anji Harteros. Z českých umělců sledovala v posledních letech umělecké kroky Petra Nekorance. S mnohými umělci ji pojilo i osobní přátelství.

Čest památce této noblesní dámy!