Festival Opera Nova 2018 přinesl zajímavou a cennou přehlídku současného hudebního divadla –my jsme navštívili v rámci festivalu brněnské představení Pravidla slušného chování v moderní společnosti.

V Brně se soudobé opeře soustavně věnují asi jako v jediném českém operním souboru, za zmínku minimálně patří jeden z posledních titulů – Láska z daleka (L’Amour de loin) skladatelky Kaiji Saariaho, dílo, které vzbudilo velký zájem i diváků i odborné kritiky.

Krátká, asi 90 minutová tragikomická opera Michala Nejtka zaujme jak svojí hudební strukturou, tak i příběhem, který sice nepřináší na operní jeviště zásadní velké téma, ale vlastně „jen“ obyčejné příhody z našeho života, které zná každý z nás  – k jejichž sdělení se však hodí zvolený způsob kompozice opery i její scénické řešení.

Na počátku libreta byla Francouzka Blanche-Augustine-Angèle Soyer (1845-1911), která vyrůstala u svých dvou tet, které si na životním stylu a společenské etiketě hodně zakládaly a vštípily mladé Blanche zásady, které ona později pod pseudonymem La baronne Staffe literárně zpracovala a vydala několik knih, které se staly ve Francii nesmírně populární (a dodnes se vydávájí). Z nich nejznámější nese název Règles du savoirvivre dans la société moderne (Pravidla slušného chování v moderní společnosti), která vyšla v roce 1889.

O mnoho let později se literární dílo stalo inspirací pro divadelní hru (monodrama pro jednu herečku !), kterou napsal francouzský herec, režisér a dramatik Jean-Luc Lagarce (1957-1995). A právě Lagarceho divadelní hra se stala hlavním inspiračním zdrojem nové opery skladatele Michala Nejtka a libretisty Jiřího Adámka.

Opera má sedm částí a  zachycuje postupný průběh lidského života od narození, křtin, námluv, zásnub , svatby, běhu života až po úmrtí. Čtyřiadvacetičlenný orchestr zvládá nástrahy partitury s překvapující invencí i zručností i co se týče ovládání i hudebních nástrojů, které v našich orchestřištích moc často nenajdete. Hudební linie orchestru výborně vedeného P. Šnajdrem je oddělena od de facto nezávislé pěvecké linky,  která je vytvářena v neustálém souzpěvu 4 sólistů, kteří zpívají na mikroporty – to by možná některého příznivce opery odradilo, ale  zase je tím zajištěna velmi dobrá srozumitelnost zpívaného slova.

Přestože partitura neobsahuje žádná sólová čísla, její zvládnutí bylo náročným pěveckým úkolem zejména pro nutnost dokonalé souhry.  Všichni zpěváci ukázali vysoký cit pro interpretaci moderní partitury, jejich hlasy se nádherně mísily v barevné zvukové paletě od jasného koloraturního sopránu Marty Reichlové, krásně znělého a dobře posazeného mladodramatického sopránu Daniely Strakové – Šedrlové, až po příjemnou temnou barvu mezzosopranistky Jitky Klečanské. Trochu ve stínu půvabných ženských představitelek zůstal Josef Škarka, který ale bezesporu zaujal měkkým témbrem svého basu. Zásluhou dirigenta, orchestru i pěveckých představitelů mělo sobotní představení silný hudební náboj a napětí.

Fota zdroj : Národní divadlo Brno, © Marek Olbrzymek

 

 

Pravidla slušného chování v moderní společnosti

Praha, Nová scéna 23.6.2018

Představení Národního divadla v Brně, premiéra v Redutě dne 15. září 2017

Autor článku: VÁCLAV BEČVÁŘ