Divadlo v Saské Kamenici jako první operní premiéru sezóny 2021/2022 přichystalo opravdovou lahůdku – TRISTANA A ISOLDU Richarda Wagnera. Premiéra se uskutečnila minulý víkend 23. října a průběh prvního večera znovu jen potvrdil vysokou úroveň, na jaké se operní divadlo v tomto menším německém divadle dělá. Na našich stránkách jsme naposledy psali o Die Theater Chemnitz na konci roku 2019, a to v souvislosti s mimořádně zdařilým nastudováním „dámského“ Ringu (Prstenu Nibelungova) na této scéně. Režisérkou poslední (ale klíčové) části vrcholné tetralogie byla Elisabeth Stöppler, která dokázala celý cyklus neobyčejně vygradovat a spolu s dirigentem Guillermo Carcía Calvou uvést obecenstvo do opravdového varu. A jednoznačně příznivá reakce publika dala zřejmě podnět k spolupráci (stejného týmu) na monumentálním hudebním dramatu Tristana.

Výrazná režijní osobnost Elisabeth Stöppler opět prokázala hluboký smysl pro pochopení libreta i pro čtení „mezi řádky“. Přichází s inovací tam, kde nachází nové podněty a stimuly a současně ctí interpretační tradici tam, kde má své pravé opodstatnění. Zejména druhé a vrcholné třetí jednání nabízí množství neobvyklých akcí a situací, které vycházejí z nového čtení textu a které působí velmi bezprostředně a přirozeně. Režisérka přináší novou psychologickou intepretaci stav, nenahlíží na spojení dvou ústředních postav jako na ideální lásku, naopak jej hluboce analyzuje od počátku jako nerovný a destruktivní vztah dvou naprosto odlišných jedinců. Počátek jejich poměru je sice hnán silnou vzájemnou erotickou přitažlivostí, ale jinak Tristan je trochu sebestředný muž projevující málo empatie a Isolda si je dobře vědoma toho, že tento člověk ji pokořil a opovrhuje jí. Ke své „proměně“ silného sexuálního pudu nepotřebují ani pozřít nápoj lásky připravený Brangénou. Významnou roli má v představení téma smrti jako jediného momentu, kdy vztah Tristana a Isoldy může nalézt skutečného naplnění.

Tvůrčí tým volí zajímavá prostředí pro každé jednání – v prvním aktu se ocitáme v ponorce, v jejíž nejspodnější uzavřené části cestuje trpící a potupená Isolda, druhé jednání se neodehrává jako obvykle v zahradách hradu krále Markeho, ale v rozlehlém salónu evokujícího oválnou pracovnu Bílého domu, který se vyprázdní poté, co panstvo vyrazí na noční hon. Většinou neutrálně volený prostor Tristanova hradu Kareol ve třetím jednání výtvarnice scény Annika Haller mění v Tristanův (dětský) pokoj, aby spolu s režisérkou a výtvarnicí kostýmů Gesine Völlm akcentovala Tristanova traumata, počínající okamžikem narození, kdy bezprostředně ztrácí matku a otce, který zahynul v boji už před jeho zrozením.

Potěšitelné je, že i vedení vedlejších postav je věnována stejná pozornost jako hlavní dvojici: král Marke, Brangéna, Kurwenal a Melot pomáhají svým hereckým konáním, založeným na drobných, ale výstižných detailech dotvářet charaktery ústředního páru a svým jednáním je ovlivňují. Jak vzrušující je sledovat mimiku jednotlivých postav při dlouhém monologu krále Markeho nebo pozorovat rozličné způsoby odchodu z jeviště (a od mrtvého Tristana), které protagonisté volí, aby plasticky dotvořili svůj vztah k Tristanovi a ve zkratce dokreslili své vlastní portréty. Psychologický ponor do nitra hrdinů nikdy nepůsobí násilně nebo šroubovaně; nové souvislosti překvapují, ale mají logiku.

Robert Schumann – Philharmonie, řízená GMD Opery v Chemnitz, dirigentem Guillermo Garcia Calvou přes drobné nepřesnosti zaujala profesionální hrou, plastičností a bohatostí výrazu. Určitě by se partitura dala zahrát ještě s hlubší niterností a zvukovou opulencí, ale niveau hudební produkce orchestru a pánského sboru Opery Chemnitz si zaslouží opravdu vyzdvihnout – bohužel Opera ND v Praze ani s jedním ze svých orchestrálních těles není v současnosti schopna zahrát Wagnera na takovéto úrovni. Navíc byla nastudována celá partitura bez škrtů, tj. byl otevřen i tradiční velký škrt v druhém jednání.

Zleva: statisté, Stéphanie Müther (Isolde) a Sophia Maeno (Brangéna)

Opera Chemnitz se ve své nejnovější produkci může pochlubit velmi dobrými až výtečnými výkony jednotlivých sólistů. Prvenství si určitě odnáší tenorista Daniel Kirch za ojedinělou interpretaci titulního hrdiny, u které prokázal nejen nezbytnou hlasovou výdrž, ale svůj výkon ve třetím jednání ještě vystupňoval.  Tristana modeluje ideálními vokálními prostředky a doslova fascinuje podmanivou hereckou akcí. Rovněž Stéphanie Müther (Isolda) je interpretkou, která jednoznačně oslnila už ve zmíněném Prstenu Niebelungově jako Götterdämmerung-Brünnhilde a nyní dostala další šanci, kterou bez zbytku využívá. I ona dokonale souzní s originálním režijním výkladem a naplňuje jej svrchovaným jevištním konáním. Müther je majitelkou nosného dramatického sopránu ideálního pro ženské postavy vrcholných děl R. Wagnera, navíc vedle lahodné intenzity zpěvu svoji roli skutečně interpretuje. Drobná výtka vůči ní se může týkat jen určité míry „plechovosti“ tónu, který přináší její zpěv ve vyšších polohách. „Stöpplerové“ král Marke je velmi mladý a ušlechtile znějící nadaný basista Alexander Kiechle, jehož herecká akce i kostýmování napovídají o vztahu mladého Ludwiga Bavorského k Richardu Wagnerovi (resp. k Tristanovi). Herecky přesvědčivá, zvukově i výrazově optimální byla Sophia Maeno jako výtečná Brangéna, za nimi trochu „pokulhával“ (doslova v inscenaci i v přeneseném slova smyslu) v první části večera Oddur Jónsson (Kurwenal) méně suverénním pěveckým projevem, který ale přesto byl později schopen uspokojivě rozvinout v třetím jednání. I menší postavy Melota Tilla von Orlowsky nebo Jacoba Scharfmanna  (Kormidelník) měly své nezaměnitelné místo ve skvělé inscenaci a byly odvedeny na úrovni. A dokladem toho, jak důležité je obsazení i vedlejších postav (v dobře vedených divadelních souborech!) bylo angažování úžasně zpívajících Martina Petzolda (Pastýř) a Thomase Kichleho (Hlas mladého námořníka) do této jednoznačně povedené produkce.

Na nového Tristana do Chemnitzu se určitě vyplatí si zajet: z Prahy jsou to do Saské Kamenice dvě hodiny pohodlné jízdy autem – a máte tu možnost za velmi slušnou cenu (nejdražší lístky stojí 56,- €) vidět opravdu mimořádné představení. Další termíny představení jsou:

31.10., 17.11. a 28.11.2021 a pak 27.2.2022 a 1.5.2022.

Richard Wagner: Tristan a Isolda, Die Theater Chemnitz, psáno z premiéry 23.10.2021

https://www.theater-chemnitz.de/spielplan/detailseite/tristan-und-isolde

Scéna z druhého jednání © Nasser Hashemi
Stéphanie Müther (Isolde) © Nasser Hashemi
Zleva: Alexander Kiechle (Marke), Daniel Kirch (Tristan) a  Till von Orlowsky
(Melot) © Dieter Wuschanski
Zleva: Oddur Jónsson (Kurwenal) a Daniel Kirch (Tristan) © Dieter Wuschanski
 
Daniel Kirch (Tristan) v třetím jednání © Dieter Wuschanski