Po Praze a Brně má nyní i Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem novou inscenaci Smetany v Libuše. Nyní je  z nabídky slavnostních zpěvoher opravdu z čeho vybírat: od modernisticky pojaté brněnské inscenace, přes veseloherní betlém ve Zlaté kapličce až po představení na severu Čech, které svým režijním a výtvarným slohem zamrzlo kdesi v 19. století.

Poslední inscenace Smetanovy slavnostní opery v Ústí nad Labem byla nastudována v r. 1976 dirigentem Petrem Vronským, v režii Bohumila Zouly a hlavní roli tehdy ztvárnila Jarmila Krásová (jediná česky zpívající Wagnerova Isolda po r. 1945). Postavu Radovana tehdy vytvořil velmi mladý Richard Haan, současný představitel Přemysla na stejné scéně.

Scénický a výtvarný styl nové inscenace zůstal trčet někde v minulém století až předminulém století – tvůrci produkce Andrea Hlinková (režisérka) a Josef Jelínek (autor scény a kostýmů) zůstali nekriticky věrní původní předloze opery jako slavnostnímu tableau, ve kterém postavy prakticky nejednají, ale důstojně kráčí či sošně postávají. Je neuvěřitelné, jak mladá režisérka se striktně drží scénických poznámek k prvnímu uvedení a podle nich vytváří aranžmá připomínající občas oživlé muzeum. Za inovativní nápad byť pochybné kvality lze považovat jen přivedení ženců na jeviště (dle předlohy zpívají za scénou), kteří v parném letním odpoledni naprosto kašírovaným způsobem hrabou listí! Na rozdíl od většiny ostatních staticky pojatých postav se režie snaží více rozehrát vášnivý vztah Krasavy a Chrudoše, jejichž detailní mimické usmiřování jde zase až za hranici zvolené koncepce.

Charakter představení utváří jeho výrazná výtvarná složka, která nese pečeť uměle vytvořené slavnostní pompéznosti a přebujelosti hraničící až s kýčem. Centrálním bodem jeviště se stal piedestal se schody, zcela pomalovaný lipovými listy, zadní horizont pak tvoří kopcovité textilní plastiky, které při různém nasvícení evokují Vyšehrad a Vltavu. Motivy lipového listu se pravidelně objevují i na dalších částech dekorací, včetně korun obou panovníků (zde výrazná aplikace zlatého lipového květu). Zatímco muži na Vyšehradě a ve Stadicích jsou oblečeni do lněných materiálů a výrazně zdobených pasů, oděvní materiály zvolené pro ženy nepůsobí opticky jednotně (jsou použity jak přírodně vypadající, tak umělé materiály). Ošacení dámského sboru a žneček  ve Stadicích se jeví až příliš sváteční, takto ustrojené ženy by sotva mohly vykonávat těžkou fyzickou práci na poli. Na hlavách převažují oblíbené dredy, Libuše je prostovlasá (s korunou). Obuv účinkujících vykazuje rovněž velkou míru nejednotnosti –  naboso, piškoty, pánské sandály, lýkové střevíce (pro Přemysla) až po bohatě zlatě zdobené boty na vysokém podpatku pro Libuši. Samotné kostýmování Libuše připomíná v úvodním vstupu druidskou kněžky Normu (z opery V. Belliniho), naopak použitá pláštěnka s lemem (z 3. jednání) opět s motivem lipového listu (přehozená přes bílé šaty) asociuje ranní toaletu Maršálky v 1. jednání Růžového kavalíra.

Jestliže režijní a výtvarná podoba ústecké  Libuše nepůsobí zcela profesionálním dojmem, po hudební stránce lze slavnostní večer určitě hodnotit o mnoho lépe.

Orchestr ústecké opery řídil spolehlivou rukou Milan Kaňák, který zvolil ideální tempo pro provedení tohoto opusu. Orchestr hrál uspokojivým způsobem a dosahoval žádoucí plasticity výrazu. V pár případech úplně nevyšla koordinace dirigenta s pěvci, ale to nemělo zásadní vliv na celkový slušný hudební výsledek, na kterém se velkou měrou podílel i sbor Severočeského divadla, který i přes svoji menší početnost zněl monumentálně, čistě a velmi jednolitě.

Klíčovým bodem představení ovšem byl debut mladé Elišky Weissové v titulní roli Libuše. Weissová po Wagnerově Ortrudě, Giorgiettě v Pucciniho Plášti a Janáčkově Kostelničce udělala další významný krok na své cestě k dramatickému sopránu. Měl jsem možnost slyšet její interpretaci Libušina proroctví asi před rokem na koncertě v Mariánských Lázních, kterou jsem tehdy hodnotil jako pozoruhodný  příslib. Během dalšího roku intenzivní práce Weissová svůj přístup k roli zásadním způsobem prohloubila. Naprosto bezkonkurenční jsou její špičkově provedeném, dlouho držené vysoké tóny, které zvládá s obdivuhodnou jistotou, ale je schopna si udržet i kvalitu bývalých altových hloubek. Přechodové tóny jí ne vždy úplně ideálně vyšly – ale to mohlo být způsobeno nervozitou jejího premiérového výstupu. Weissová modeluje Libuši jako silnou osobnost a hrdou vládkyni Vyšehradu (ke které má nejlepší dispozici), ale pěkně jí vyšla i místa velmi lyrická (např. v prvním obraze třetího jednání), kde udivila vroucností a jemností svého projevu. Další pokrok jsem zaznamenal v důkladnější práci s textem, rovněž srozumitelnost zpívaného projevu doznala zásadního zlepšení. Vrcholem večera se  bezesporu stal její vzorový přednes proroctví, plného emocí a  zdravého pěveckého projevu s oslňujícími bezpečnými výškami. Škoda, že proroctví nebylo doprovázeno větším scénickým efektem – v ústecké inscenaci Libuše jen prochází mezi lidmi a trochu popisně pohybuje rukama nad nádobami s ohněm a vodou (bez výraznějšího zásahu světelné režie).

Eliška Weissová jako Libuše, Severočeské divadlo © Petr Berounský

Výkon Richarda Haana v hlavní mužské roli Přemysla je důstojným završením jeho velké pěvecké kariéry, jeho zjev na jevišti působí stále charismaticky, až téměř démonicky. Pokud mu divák odpustí vibrato, přirozeně patřící k jeho věku, musí uznat, že je stále osobností, která svým jadrným projevem zastíní i mladší kolegy s krásnějším hlasovým materiálem.  Půvabná Michaela Katráková jako Krasava zaujala (i zatím nad svůj pěvecký obor) velkým rozsahem svého sopránu, herecky předvedla jímavou kreaci vášnivé smetanovské postavy. Vyšla přirozeně ze svého typu a byla přesvědčivá jako mladá zamilovaná i trápící se žena, která umí dobře využít svých rafinovaných ženských zbraní. V tomto ohledu výtečně vycházelo její partnerství s Jaroslavem Patočkou, jako Chrudošem, který upoutal i dobře vedeným měkkým basem. Herecky zdatný Pavel Vančura jako Lutobor předvedl sice vzorovou deklamaci, ale jeho zpěvu chyběla kantiléna. Jan Ondráček se ukázal být pěvecky spolehlivým Šťáhlavem, který se i po představitelské stránce snažil zbavit zažité pasivity této postavy.  Konečně krásným mezzosopránem obdařila Radmilu Kateřina Jalovcová a příjemně se uvedl i Petr Matuszek jako Radovan, který majestátností svého přednesu naplnil svoji roli bez problému.

Libuše, Severočeské divadlo opery a balety, Ústí nad Labem, 27.10.2018, délka představení: 2 hodiny 30 minut, dvě pauzy

Michaela Katráková jako Krasava, Severočeské divadlo © Petr Berounský

Zleva: Petr Matuszek, Pavel Vančura, Jan Ondráček, sbor © Petr Berounský

Eliška Weissová a Richard Haan © Petr Berounský

Kompletní obsazení recenzovaného představení