Další abonentní koncert České filharmonie naplnilo skvělé provedení oratoria Roberta Schumanna Ráj a Peri. V pražském Rudolfinu jej 20. dubna 2023 provedli Česká filhamonie, Pražský filharmonický sbor a zahraniční sólisté pod taktovkou dirigenta Daniela Hardinga.

Robert Schumann (1810–1856) je spíše znám svojí klavírní tvorbou, písněmi a symfoniemi (těmi ne v takovém rozsahu jako známe např. od Beethovena nebo Brahmse). Složil rovněž jednu operu Jenovéfa (1850), která byla mj. uvedena v Národním divadle moravskoslezském v sezóně 2013/2014, a rozsáhlé dílo pro orchestr, sbor a sólisty Ráj a Peri (Paradies und Peri, 1840), pro které se vžilo označení světské oratorium. Schumann si pro zhudebnění svého „Dichtung“ (tj. báseň, jak své dílo sám skladatel nazval) vybral text irského autora Thomase Moora z knihy Lalla Rookh. Jak uvádí pečlivě připravená programová brožura k abonentnímu koncertu z pera autorky Lucie Maloveské: „Dílo z roku 1817 je inspirováno Orientem, zejména Persií, v tomto ohledu se Moore a Schumann přiklonili k tehdejší všeobecné fascinaci mimoevropskými kulturami. Lalla Rookh obsahuje čtyři příběhy, jedním z nich je právě příběh o Peri – postavě z perské mytologie, jež na sebe bere podobu krásné dívky a jež je potomkem padlého anděla a člověka. Peri je kvůli hříšným předkům zapovězen vstup do ráje; za jeho brány má být vpuštěna až poté, co do nebe přinese dostatečně vzácný dar“.

Peri k nebeské bráně ráje přinese postupně nejdříve dva dary, které jsou odmítnuty: poslední kapku krve indického bojovníka za svobodu a poslední výdech egyptské dívky, která skoná poté, co odmítne opustit svého milence nakaženého morem. Teprve když Peri prezentuje zlosynovy slzy lítosti nad jeho vlastními hříchy, které vzbudilo nevinné modlící se dítě, brána ráje se Peri konečně otevře.

Schumannova hudební koncepce vychází z velkých oratorních předloh J. S. Bacha, G. F.Händela a J. Haydna. Velký romantický prostor poskytuje sólům, ansámblům, stejně tak sborovým či orchestrálním pasážím. Občas pracuje i s dialogy, ve kterých rychle střídá jednotlivé složky obsazení.

Dramaturgie České filharmonie našla pro intepretaci neprávem opomíjeného Schumannova opusu vynikajícího dirigenta Daniela Hardinga, který zkušenou rukou dovedl filharmoniky k ideálnímu hudebnímu výrazu. Velké mistrovství opět prokázal Pražský filharmonický sbor, který svůj rozsáhlý part nastudoval se sbormistrem Lukášem Vasilkem. Celkově však v kvalitě interpretace zvítězila vokální složka nad instrumentální.  A to i přes to, že všichni sólisté nebyli ve Dvořákově síni umístěni vedle dirigenta a neměli tedy ideální akustické podmínky pro svoje vystoupení. Někteří totiž zpívali ponořeni vpravo vzadu za hráči orchestru. Vepředu zůstala jen představitelka Peri, německá sopranistka Christiane Karg a britský tenorista Andrew Staples, častý komentátor děje. Ten se občas (dle povahy interpretovaného partu) přemisťoval „dozadu“, aby spolu se švédskou  sopranistkou Johannou Wallroth, americkou altistkou Avery Amereau a britským basbarytonistou Ashley Richesovi dotvořil pěvecký kvartet.

Byla to právě Christiane Karg, jejíž výsostná intepretace Peri představila v Praze absolutní světovou špičku. Její dokonalá srozumitelnost zpívaného slova, adekvátní výraz zvolený pro každou frázi a celkově oduševnělý a niterný projev umělkyně nemohl nechat žádného diváka vlažným. Andrew Staples zrovna neoslňuje krásou tónu, ale i on uchvátil jako zaníceně přesvědčivý vypravěč, který umí Schumannovu látku zcela stylově podat. Avery Amerau také zaujala příkladnou intepretací zpívaného slova a krásným témbrem svého altu, vysokou úroveň interpretace ovšem předvedli i Johanna Wallroth a Ashley Riches.

Nadprůměrný umělecký standard koncertu panoval nad celým večerem a je jistě příslibem dalších velkých zážitků s Českou filharmonií.

Česká filharmonie – Abonentní koncert C 4, Robert Schumann – Ráj a Peri, psáno z provedení 20. dubna 2023 v Dvořákově síni pražského Rudolfina

Robert Schumann – Ráj a Peri © Česká filharmonie
Závěrečná děkovačka umělců © autor recenze
Závěrečná děkovačka umělců © autor recenze