Opera Journal CZ nijakým způsobem nezpracovává údaje, které účastníci diskuse poskytnou při registraci na webových stránkách za účelem diskuse a vkládání komentářů k jednotlivým příspěvkům. S poskytnutými údaji je nakládáno dle principů a zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Současně Opera Journal CZ nijakým způsobem nezpracovává ani neshromažďuje osobní údaje o umělcích, jejichž jména jsou zmíněna v jednotlivých autorských příspěvcích.