Pravidla diskuze a blogování

 • Do diskuze čtenářů mohou přispívat jen registrovaní uživatelé Opera Journal, a to po dokončené registraci a při dodržení dalších stanovených pravidel
 • Čtenáři se mohou zaregistrovat pod svojí přezdívkou či jménem např. Karel Novák, upřednostňujeme registraci pod vlastním jménem
 • Komentáře nejsou určeny pro vzkazy či dotazy redakci nebo autorům jednotlivých příspěvků, k tomu prosím použijte email info@operajournal.cz
 • Počet komentářů pod jeden příspěvek je limitován počtem 50
 • Redakce si vyhrazuje právo ukončit diskuzi k příspěvku či diskuzi k článku vůbec neotevírat
 • Komentáře k jednotlivým příspěvkům jsou především určeny pro doplnění autora, rozšíření tématu článku či sdělení souhlasného či nesouhlasného stanoviska čtenáře
 • Komentáře mj. slouží k vyjádření vlastního názoru čtenáře k danému tématu
 • Komentáře se musí vždy dotýkat tématu dotyčného článku

 

Prosíme Vás, abyste se v svých diskuzích a komentářích vyvarovali :

 • Jakéhokoliv zastrašování, hanění, obviňování či jakýchkoliv projevů nesnášenlivosti
 • Urážlivých a vulgárních výrazů
 • Přímé komerční propagace, soukromé inzerce a reklamy
 • Propagace nezákonných činností, propagace nelegálních zdrojů audio- a video nahrávek
 • Vstupování do diskuze pod více než jednou identitou

 

Čtenáře, kteří nebudou respektovat výše uvedená pravidla, budeme blokovat pro další diskuze a rovněž si vyhrazujeme právo jejich komentáře upravovat nebo je celé odstraňovat.

Děkujeme Vám za respektování těchto pravidel a těšíme se na Vaše komentáře.

Opera Journal CZ nijakým způsobem nezpracovává údaje, které účastníci diskuse poskytnou při registraci na webových stránkách za účelem diskuse a vkládání komentářů k jednotlivým příspěvkům. S poskytnutými údaji je nakládáno dle principů a zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).

 

Redakce Opera Journal