V těchto dnech se dožívá osmdesáti let význačná německá sopranistka Edda Moser (nar. 27.10.1938 v Berlíně). Proslula na už počátku své pěvecké kariéry jako mimořádná interpretka dramatických koloraturních rolí W. A. Mozarta. Její Královna noci (z nahrávky EMI z roku 1972, pod taktovkou Wolfganga Sawallische ) stále hledá sobě rovnou konkurenci. Moser roli obdařila výtečnou hlasovou technikou, naprosto nezaměnitelným témbrem a navíc ji naplnila jedinečným dramatickým výrazem, a to učinilo její Královnu noci do dnešních dnů velmi unikátní. Stejným způsobem se zmocnila role Donny Anny (též ve filmové verzi Josepha Loseye),  Elektry v Idomeneu, Konstance v Únosu ze serailu, Aspasie v Mitridatovi či Vitellie z La Clemenza di Tito. Edda Moser byla navýsost inteligentní pěvkyní, která nikdy neinterpretovala jen noty, ale obsah sdělovaného textu, což ji umožnilo, aby jako jedna z mála  (pěvkyň jejího hlasového oboru) se též systematicky věnovala i moderní klasice, zvláště úzce spolupracovala se skladatelem Hansem Wernerem Henzem, na druhé straně uměla třeba též skvěle zpívat operetu.

Po rolích koloraturního sopránu (zpívala též mj. Gildu v Rigolettu, Lucii di Lammermoor nebo všechny čtyři ženské role v Hofmannových povídkách) v zenitu své zářivé kariéry v Evropě i zámoří (MET) přikročila i partiím dramatického sopránu – jako Bethovenův Fidelio, Senta v Bludném Holanďanovi a pak především jako vysoce ceněná Straussova Salome. Po skončení pěvecké kariéry byla úspěšnou profesorkou zpěvu na Hochschule für Musik v Kolíně nad Rýnem a dodnes se velmi zasazuje za udržování čistoty německého jazyka (v r. 2006 založila Festival německého jazyka).

V roce 2011 vyšly v nakladatelství 2011 její paměti s názvem Edda Moser Ersungenes Glück.

 

 

Z nahrávek, dokumentující její dramaticko-pěvecké umění, určitě doporučujeme : výše uvedenou nahrávka Kouzelné flétny, Idomenea (EMI 1972, Hans Schmidt-Isserstedt), Don Giovanniho (Sony music 1979,  Maazel) či nahrávku první verze Beethovenova Fidelia  – Leonore  (Eterna1977, Blomstedt) a samozřejmě její početné mozartovské recitály.